TiM - Programy PC
 
 
 
 
 
WWW.TIM.NET.PL
tim@tim.net.pl
TEL.: (071) 783 75 60
FAX: (071) 794 44 97
TEL. KOM. : 0604 28 50 66
SZUKAJ
ZAKUPY
W koszyku 0 produktów
Wartość koszyka: 0,00 zł
Aktualności
Program ZUZIA 10 nowa cena
Informujemy o zmienie cenypierwszego stanowiskam programu Zuzia 10 Dotychcasowa cena producenta
Więcej...
Norma STANDARD za 790 zł (netto)
   Posiadacze programu Norma 3 lub programu Strix 4, mają prawo do wykupienia programu Norma
Więcej...
NORMA STANDARD - mniej niż PRO ale...
Norma STANDARD jest prostsza od Normy PRO lecz posiada pełną funkcjonalność
Więcej...
Oprogramowanie dGCS
Do naszej oferty wprowadziliśmy znane Państwu oprogramowanie Firmy dGCS S.A. Księga
Więcej...

PROMOCJA


 

Aktualnie Brak Promocji

 


 
BIMestiMate - dwa stanowiska
Cena programu zawiera 12 miesięczną opiekę techniczną, aktualizacja przez 12 miesięcy od daty zakupu programu
4 090,00 zł netto
3 290,00 zł netto
 

 
   

RM-WIN-32 10.0X

kategoria : Programy inżynierskie
ilośc wyświetleń : 50331
wersja demo : pobierz demo

RM-WIN-32
Program główny
Dodaj do koszyka
1 490,00 zł
RM-WIN-32
Drugie stanowisko
Dodaj do koszyka
 790,00 zł
RM-WIN-32
3 stanowisko i dalej
Dodaj do koszyka
 490,00 zł
RM-WIN-32
Elektroniczny klucz zabezpieczający
Dodaj do koszyka
 120,00 zł
RM-WIN-32
Dokumentacja
Dodaj do koszyka
25,00 zł

Powyższe ceny są cenami netto
Aby dodać do koszyka kliknij Dodaj do koszykaModuł RM-STAL-32 4.0X
Moduł RM-ZELB-32 5.0X
Moduł RM-SPOL-32 3.0X
Moduł RM-DREW-32 3.X
BIMestiMate ex Zuzia 12
Norma - Viewer
System Athena

   Program przeznaczony jest do analizy statycznej i wytrzymałościowej płaskich konstrukcji prętowych o dowolnym ich schemacie statycznym i umożliwia:

... w zakresie schematu statycznego konstrukcji

 • swobodne kształtowanie geometrii konstrukcji, polegające na "rysowaniu" schematu na ekranie monitora,
 • definiowanie dowolnie złożonych przekrojów poprzecznych prętów z kształtowników katalogowych oraz definiowanych przez użytkownika,
 • automatyczne generowanie typowych przekrojów wielogałęziowych (łączonych przewiązkami, skratowaniami lub zespawanych) stosowanych w konstrukcjach stalowych,
 • automatyczne generowanie typowych struktur prętowych belek, ram wielopiętrowych i wielonawowych, kratownic i łuków,
 • deklarowanie prętów o przekrojach z liniowo zmiennymi, wzdłuż osi pręta, wymiarami przekroju poprzecznego,
 • deklarowanie prętów nie przenoszących sił ściskających (cięgien),
 • deklarowanie prętów o przekrojach niejednorodnych materiałowo (zespolonych),
 • zadawanie podporom wymuszeń kinematycznych (osiadań) oraz cech sprężystych,
 • usuwanie zbędnych lub tworzenie nowych węzłów w prętach bez utraty obciążeń na tych prętach,
 • zadawanie imperfekcji geometrycznych prętom konstrukcji dla analizy jej wrażliwości w ramach obliczeń wg teorii II-go rzędu,
 • zmianę położenia węzłów konstrukcji,
 • obracanie całej konstrukcji w jej płaszczyźnie,
 • renumerację prętów i węzłów.

... w zakresie obciążeń konstrukcji

 • deklarowanie różnych typów obciążeń skupionych i rozłożonych oraz temperatury,
 • nadawanie charakteru poszczególnym grupom obciążeń zgodnie z zasadami zawartymi w normach obciążeniowych,
 • grupowanie poszczególnych obciążeń w merytorycznie odrębne schematy obciążeń pod kątem tworzenia ich dowolnych kombinacji,
 • automatyczne uwzględnianie ciężaru własnego konstrukcji jako odrębnej grupy obciążeń,
 • deklarowanie wzajemnych relacji między grupami obciążeń w celu wyeliminowania merytorycznie nielogicznych schematów obciążenia w trakcie automatycznego generowania kombinacji,
 • kreowanie klas obciążeń w celu generowania kombinacji grup spełniających szczególne warunki normowe.
 • operowanie listą obciążeń umożliwiającą: powielanie obciążeń, przenoszenie na inne pręty lub do innych grup, usuwanie,

... w zakresie analizy statycznej konstrukcji

 • wyznaczanie rozkładów sił przekrojowych w prętach konstrukcji,
 • wyznaczanie rozkładów naprężeń wzdłuż skrajnych włókien prętów oraz w płaszczyźnie dowolnie wskazanego przekroju pręta,
 • wyznaczanie przemieszczeń i deformacji prętów konstrukcji,
 • wyznaczanie obwiedni naprężeń, sił przekrojowych, deformacji prętów i reakcji podpór,
 • automatyczne wyszukiwanie wartości ekstremalnych z możliwością deklarowania różnych kryteriów wyszukiwania,
 • automatyczne wyszukiwanie najniekorzystniejszych kombinacji grup obciążeń z uwzględnieniem zdefiniowanych klas kombinacji oraz zadeklarowanych relacji między grupami obciążeń,
 • generowanie diagramu stopni wytężenia prętów w kontekście podstawowego warunku wytrzymałościowego,
 • wyznaczanie długości wyboczeniowych poszczególnych prętów konstrukcji z uwzględnieniem ich powiązania z sąsiednimi prętami konstrukcji oraz aktualnego stanu sił wewnętrznych,
 • wykonywanie wszystkich obliczeń zarówno w ramach teorii I-go rzędu jak i teorii II-go rzędu (czyli z uwzględnieniem wpływu sił osiowych na ugięcia prętów), co umożliwia badanie stateczności konstrukcji w jej płaszczyźnie oraz wymiarowanie niepryzmatycznych prętów stalowych, dla których stosowanie PN-90/B-03200 nie jest zalecane,
 • uzyskiwanie zamierzonych wyników obliczeń zarówno dla obciążeń obliczeniowych jak i charakterystycznych z możliwością uwzględniania tylko obciążeń długotrwałych bez potrzeby doraźnej zmiany wartości obciążeń,
 • konwersację z modułami: RM-STAL - do wymiarowania konstrukcji stalowych wg PN-90/B-03200, RM-ZB84 - do wymiarowania konstrukcji żelbetowych wg PN-84/B-03264, RM-ZELB - do wymiarowania konstrukcji żelbetowych wg PN-B-03264:1999, RM-SPOL - do wymiarowania połączeń w konstrukcjach stalowych wg PN-90/B-03200, PN-85/B-03215 i PN-B-03215:1998, RM-DREW - do wymiarowania prętów i połączeń konstrukcji drewnianych wg PN-81/B-03150, RM-SIN - do wymiarowania dźwigarów ze środnikiem falistym typu SIN wg przepisów specjalnych, RM-AZUR - do wymiarowania dwuteowych dźwigarów ażurowych

... w zakresie użytkowania

 • łatwe i szybkie opanowanie obsługi programu, dzięki wykorzystaniu mechanizmów i konwencji typowych dla aplikacji systemu Windows, a w szczególności mechanizmu zarządzania oknami (ang. MDI), pozwalającego na jednoczesne wyświetlanie różnych informacji o analizowanym zadaniu,
 • łatwe i szybkie dokonywanie zmian wszelkich parametrów zadania (wariantowanie) połączone z automatyczną aktualizacją wyświetlanych wyników obliczeń,
 • znaczne ograniczenie ryzyka popełniania błędów, dzięki zastosowaniu klasycznej symboliki graficznej dla wizualizacji poszczególnych parametrów zadania,
 • swobodne dokonywanie zmian obszaru roboczego okien (tzw. zoom) poszczególnych opcji wraz z automatycznym skalowaniem rysunków, symboli i wykresów,
 • możliwość dostosowanie niektórych parametrów domyślnych programu przez użytkownika, tj. kolorów elementów graficznych, skali schematów, wielkości napisów, liczby cyfr po przecinku wyświetlanych i drukowanych wartości,
 • korzystanie z kontekstowego systemu pomocy, w konwencji typowej dla aplikacji WINDOWS,
 • tworzenie bogatej dokumentacji zadania w formie wydruków graficzno-tabelarycznych z możliwością parametrycznego wyboru zawartości drukowanego dokumentu zarówno w części dotyczącej danych jak i wyników obliczeń oraz podglądu na ekranie monitora,
 • eksport danych i wyników do schowka w postaci sformatowanego dokumentu, zawierającego tabele i rysunki, z myślą importowania (wklejania) tego dokumentu do zaawansowanych edytorów tekstu (akceptujących standardowy format RTF oraz rysunki w postaci metaplików),
 • wybór rodzaju i wielkości czcionki, określanie skali rysunków na wydrukach,
 • sporządzanie skalowanego i pozycjonowanego wydruku zawartości aktywnego okna roboczego opcji lub okna dialogowego,
 • pełną ochronę przed dokonywaniem operacji nielogicznych lub wykraczających poza możliwości programu,
 • poprawne funkcjonowanie programu przy minimalnych wymaganiach odnośnie konfiguracji sprzętu komputerowego,
 • archiwizację analizowanych zadań w tzw. pamięci zewnętrznej komputera,
 • podgląd schematów statycznych zadań podczas przeszukiwania katalogów dyskowych zadań,
 • określanie tzw. metryki zadania ułatwiającej identyfikację zadań archiwalnych.
Strona główna » Programy inżynierskie

linki :

Norma PRO  Norma STANDARD   Norma Expert   Zuzia 10   Programy kosztorysowe Sekocenbud

Projekt i wykonanie @ TiM