TiM - Programy PC
 
 
 
 
 
WWW.TIM.NET.PL
tim@tim.net.pl
TEL.: (071) 783 75 60
FAX: (071) 794 44 97
TEL. KOM. : 0604 28 50 66
SZUKAJ
ZAKUPY
W koszyku 0 produktów
Wartość koszyka: 0,00 zł
Aktualności
Buduj z Głową - Aktualizacja Norma PRO i STANDARD
Buduj z Głową to: aktualizacje programów NORMA PRO i
Więcej...
Norma PRO i Norma STANDARD 4.23
  Z dmiem 15 lipca 2008 rusza sprzedaż programu kosztorysowego NORMA PRO i
Więcej...
Norma PRO - !!! PROMOCJA !!!
   Tylko teraz kupując program NORMA PRO w pakiecie z bazą cenową InterCenBud i abonamentem
Więcej...
Buduj z Głową - Aktualizacja Norma PRO i Norma STANDARD
Buduj z Głową aktualizacje programów NORMA PRO i NORMA
Więcej...

PROMOCJA


 

Aktualnie Brak Promocji

 


 
BIMestiMate - dwa stanowiska
Cena programu zawiera 12 miesięczną opiekę techniczną, aktualizacja przez 12 miesięcy od daty zakupu programu
4 090,00 zł netto
3 290,00 zł netto
 

BIMestiMate
   

BIMestiMate ex Zuzia 12

kategoria : Program do kosztorysowania
ilośc wyświetleń : 355735

BIMestiMate
pierwsze stanowisko
Dodaj do koszyka
2 890,00 zł
BIMestiMate
START Wersja przeznaczona dla nowo powstałych firm
Dodaj do koszyka
1 920,00 zł
BIMestiMate
kolejne stanowisko
Dodaj do koszyka
1 670,00 zł
BIMestiMate
Upgrade z Zuzia 12x
Dodaj do koszyka
 650,00 zł
BIMestiMate
Upgrade z Zuzia 11.x
Dodaj do koszyka
 750,00 zł
BIMestiMate
Upgrade z Zuzia 10.x
Dodaj do koszyka
 850,00 zł
BIMestiMate
Upgrade z Zuzia 9.x
Dodaj do koszyka
1 100,00 zł
BIMestiMate
dla użytkowników innego programu do kosztorysowania
Dodaj do koszyka
1 670,00 zł
BIMestiMate
Upgrade z Zuzia 8.7.5.4
Dodaj do koszyka
1 100,00 zł

Powyższe ceny są cenami netto
Aby dodać do koszyka kliknij Dodaj do koszykaSekocenbud IV kw 2023
PDF Kosztorys 1.XX
PLANISTA
RM-WIN-32 10.0X
Moduł RM-ZELB-32 5.0X
PDF Kosztorys 1.XX

BIMestiMate
Innowacyjne oprogramowanie do kosztorysowania tradycyjnego i w technologii BIM.

BIMestiMate = ZUZIA (kosztorysowanie) + Modu³ BIM (pliki IFC)

Jeśli nie ma konieczności pracy na pliku IFC, wówczas pracują Państwo jak dotychczas.

BIMestiMate = ZUZIA (kosztorysowanie)

BIMestiMate

jest innowacyjnym systemem do kosztorysowania robót budowlanych, budowlano - montażowych, instalacyjnych, drogowych i telekomunikacyjnych. Program umożliwia przeniesienie z wirtualnego modelu budowli do kosztorysu, przedmiarów i ich szybk¹ wycenę na dowolnym etapie projektu.

Funkcjonalność programu obejmuje m.in.:

• Czytanie modeli wirtualnych w formacie IFC 2x3

• Operacje geometryczne - obroty, przesunięcia, zbliżenia, cięcia płaszczyzn

• Wizualizację ze zmienn¹ przeźroczystości¹

• Prezentację modelu wraz z drzewkiem strukturalnym zgodnie z opracowanym projektem dla wszystkich branż, z uwzględnieniem rodzajów instalacji

• Prezentację wybranych elementów drzewka

• Odcięcie części modelu

• Odrzucenie wybranych elementów modelu

• Obliczenie przedmiarów elementów

• Przedmiarowanie i opracowanie wyceny kosztorysowej

• Opracowanie harmonogramu na podstawie wycenionego kosztorysu

Kalkulacja kosztów przedsięwzięcia budowlanego jest jednym z zagadnieñ, do którego można wykorzystać właściwości technologii BIM dla szybkiej i dokładnej wyceny.

W BIMestiMate struktura elementów kosztorysu i modelu s¹ ze sob¹ powi¹zane. Wśród danych utrwalonych w modelu wirtualnym, pierwszorzędne znaczenie dla kosztorysowania maj¹ zapisane wprost ilości przedmiarowe lub dane służ¹ce do ich wyznaczenia. Przedmiar powstaje przez wskazanie na rysunku elementów budowli i przeniesienia z nich do określonych pozycji danych, które s¹ odczytywane z modelu.

Metoda wyceny z wykorzystaniem technologii BIM skraca czas sporz¹dzania kosztorysu na podstawie danych pobranych z wirtualnego modelu budowli. Jest to ważne w przypadku modyfikacji modelu, kiedy można efektywnie wykorzystać zwi¹zek pomiędzy dokonywan¹ zmian¹ i jej kosztem.

Dodatkowo wpływa także na eliminację błędów rachunkowych i kontrolę postępu prac, a elementy wliczone do przedmiaru s¹ powi¹zane z rysunkiem. Aplikacja BIMestiMate jest systemem otwartym i może korzystać z modeli opracowanych w dowolnym systemie CAD zgodnym z technologia BIM, generuj¹cym projekty w formacie IFC 2x3.

 

Zuzia 12

 

Nowe opcje programu:

  1. Program ZUZIA12 działa na systemie operacyjnym Windows10 i niższych.
  2. Dołożono opcje – Rozliczanie rusztowań. Opcja umożliwia rozliczenie częściowe zdefiniowanego przedmiaru w pozycji rusztowania (np. w pozycji dotyczącej wykonania tynków tylko część robót wymaga rusztowań, można zaznaczyć te wiersze przedmiarowe, które dotyczą robót wykonywanych z rusztowań i dla tego częściowego przedmiaru wyliczyć liczbę r-g).Rusztowania
  3. Możliwość dowolnej definicji sposobu liczenia własnych narzutów.Dowolna definicja narzutów własnych
  4. Dołożono możliwość zmiany narzutów w pozycjach kosztorysowych.Narzuty w pozycjach
  5. Dodano opcję – Dodatki określane kwotowo.Dodatki

 

Do bazy katalogów dodano i poprawiono następujące katalogi:

Nr katalogu

Nazwa

Nowe

KNR DC 13

Mikrokanalizacja zewnętrzna FTTH, Datacomp sp. z o.o., I wyd. Kraków 2015

KNR DC 18 (2)

Termo Organika – System Dociepleń, Datacomp sp. z o.o., II wyd. Kraków 2015

Poprawione

ZKNR C2

Roboty budowlane wykonywane w technologiach i materiałach marek: Ceresit, Thomasit, Pattex, Metylan Henkel Polska, wyd. I 2008

KNR 2-37

Nawierzchnie kolejowe w torach o prześwicie normalnym

KNR 2-23

Terenowe urządzenia sportowe

KNR 9-13

Ocieplenia, wyprawy tynkarskie i podłoża w systemie Cekol, Orgbud, wyd. I, Poznań 2005

KNR 9-06

Ścianki szczelne stalowe z grodzic G-62 (uzup. KNR 2-10, rozdz.03), Orgbud, wyd I, Poznań 2013

NNRNKB 2-02

Nakłady uzupełniające do KNR 2-02 (zeszyty Orgbud części I-XI)

 

 

ZUZIA – Program do Kosztorysowania Robót Budowlanych

ZUZIA to lider programów do kosztorysowania robót budowlano – montażowych, instalacyjnych, drogowych i telekomunikacyjnych, dobrze znany na polskim rynku od kilkunastu lat. Jego nowa wersja – ZUZIA została wyposażona w wiele nowych i oryginalnych funkcji oraz nowoczesny interfejs. To co wyróżnia program ZUZIA spośród innych programów kosztorysowych to szybkość działania, prosta obsługa, otwartość na inne systemy i możliwość wymiany danych w wielu formatach. ZUZIA to kosztorysowanie robót budowlanych, budowlano – montażowych, instalacyjnych, drogowych i telekomunikacyjnych.

Współpraca z Microsoft Excel®

ZUZIA to jedyny program do kosztorysowania w pełni współpracujący z MS Excel. Posiada rozbudowane możliwości eksportu do Excela kosztorysu razem z pełnymi zestawieniami. ZUZIA ma także możliwość importu danych zapisanych w Excelu przy zachowaniu elastyczności w definiowaniu tego co i w jakim zakresie ma być importowane. Opcja ta jest wykorzystywana podczas współpracy inwestorów i wykonawców w zakresie przekazywania danych do wyceny w otwartym, standardowym formacie. Format *.xls używany do wymiany danych umożliwia także eksport i import z Open Office.

Pozycje złożone

Nowością jest możliwość utworzenia jednej pozycji kosztorysowej ze wskazanych wielu istniejących pozycji szczegółowych. W efekcie końcowym otrzymujemy jedną pozycję szczegółową, zawierającą nakłady rzeczowe przeniesione z pozycji składowych.

Uniwersalny format XML

ZUZIA daje możliwość zapisu kosztorysu w uniwersalnym formacie XML, który pozwala na komunikację z wieloma aplikacjami oraz integrację programu do kosztorysowania z systemami do zarządzania, a przede wszystkim wymianę kosztorysów z innymi programami do kosztorysowania.

Edytor katalogów własnych

Czyli pełna edycja danych w katalogach własnych i bazowych, dostarczanych wraz z programem ZUZIA. Daje możliwość tworzenia swoich precyzyjnie dobranych nakładów wraz z modyfikacją wszystkich innych danych zawartych w katalogu.

Raporty i wydruki

W programie ZUZIA można wydrukować kosztorys w postaci różnorodnych raportów oraz w formacie PDF. Format ten pozwala na sporządzenie nieedytowalnej wersji kosztorysu, a także otwarcie kosztorysu bez konieczności posiadania programu kosztorysowego lub przynajmniej przeglądarki. Dla metody kosztorysu inwestorskiego UPZP raporty są zgodne z rozporządzeniem.

Tworzenie elementów scalonych

ZUZIA to program do kosztorysowania, który pozwala tworzyć elementy scalone (pozycje scalone), które składają się z dowolnych pozycji kosztorysowych. Element scalony ma własny opis i obmiar, a jego wartość jest równa sumie wartości pozycji składowych. Poprzez element scalony uzyskujemy efekt ukrycia szczegółów kalkulacji wykonania roboty, równocześnie nie tracąc danych w niej zawartych. Element scalony jako kalkulacja wartości roboty może zostać zapisany w Cenniku Scalonym, pozwoli to na zastosowanie otrzymanej wartości w późniejszych wycenach robót lub obiektów.

Pozycje wariantowe

ZUZIA pozwala tworzyć w kosztorysie pozycje wariantowe umożliwiające przedstawienie alternatywnych technologii lub systemów wykonania danej roboty. Tak opracowane kosztorysy pozwalają na szybkie i profesjonalne wybranie optymalnego rozwiązania, a dana robota może być przedstawiona w różnych wersjach realizacji. Decyzję, co do wyboru określonej wersji możemy podjąć w każdej chwili opracowywania kosztorysu poprzez wybranie odpowiedniego wariantu.

Megacennik – cennik on-line

Jest to pionierskie rozwiązanie umożliwiające dostęp do cennika aktualizowanego w sposób bieżący, zawierającego aktualne ceny oraz ich jednoznaczne identyfikatory handlowe i producenta oraz różnorodne opcje handlowe (złożenie zamówienia, upusty etc.). Obecnie w pełni dostępny jest cennik komponentów elektrycznych opracowany z siecią ponad 250 producentów, 20 sieci hurtowni o ok. 200 punktów sprzedaży. Opracowane rozwiązanie otwiera kosztorysantom, wykonawcom i inwestorom całkiem nowe możliwości w zakresie cen i obsługi handlowej. Cennik standardowo znajduje się w programie i za korzystanie z niego użytkownik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Opcja ta nie jest dostępna w wersji NET programu ZUZIA.

Bieżąca wartość kosztorysu

Obliczanie bieżącej wartości kosztorysu to nasz oryginalny pomysł, wprowadzony dość dawno i przyjęty obecnie jako standard przez innych producentów systemów kosztorysowych. W trakcie tworzenia kosztorysu na bieżąco wyświetlane są informacje o wartości całkowitej kosztorysu oraz poszczególnych jego elementów. Każda czynność wykonana przez użytkownika znajduje swoje odbicie w końcowej sumie kosztorysu wyświetlanej przez cały czas na ekranie. Jeśli w jednym czasie otwartych jest kilka kosztorysów na ekranie widoczne są końcowe wartości każdego z nich. Również w każdej pozycji wyświetlana jest bieżąca wartość całkowita i jednostkowa.

Porównywanie dwóch kosztorysów

Funkcja pozwala na automatyczne sprawdzenie zgodności dwóch kosztorysów w zakresie obmiarów, cen środków i pozycji. Na tej podstawie program tworzy raport porównawczy, zawierający wszystkie pozycje obu kosztorysów z odpowiednio zaznaczonymi zmianami w stosunku do kosztorysu oryginalnego. Jest to idealne dla Inwestorów chcących weryfikować kosztorysy przygotowywane przez Oferentów czy Wykonawców.

Metody kalkulacji

Wykonując kosztorys inwestorski, zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, należy użyć metody uproszczonego kosztorysowania. Rezygnuje się w niej z wyszczególniania w pozycji kosztorysowej kolejnych środków, ich norm i cen na rzecz podawania jednostkowej ceny dla danej roboty. Mając bazę cen jednostkowych (przygotowaną samodzielnie lub wykorzystując oficjalne informatory) zrealizowanie kosztorysu inwestorskiego sprowadza się do wykonania najprostszych czynności (w zasadzie przygotowania przedmiaru). Metody szczegółowe kalkulacji to Formuła I, Formuła II zgodne z Polskimi Standardami Kosztorysowania Robót Budowlanych.

Kosztorys złożony

ZUZIA pozwala tworzyć kosztorysy złożone, które mogą zawierać rozdziały wewnętrzne i rozdziały zewnętrzne – kosztorysy proste utworzone wcześniej przez różnych użytkowników. Kosztorysy proste (rozdziały zewnętrzne) w kosztorysie złożonym umieszczane są jako rozdziały. Zmiany w kosztorysie składowym są automatycznie nanoszone w kosztorysie złożonym, a zmiany dokonane w kosztorysie złożonym natychmiast zostają naniesione w kosztorysie składowym. Opcja ta znakomicie ułatwia zarządzanie kosztorysami i zwiększa możliwość uzyskania zestawień i raportów. Kosztorys złożony może zawierać: wyłącznie istniejące kosztorysy proste, wyłącznie rozdziały, grupy, elementy i pozycje kosztorysowe wpisane w kosztorysie złożonym, dowolną kombinację powyższych możliwości.

Zarządzanie kosztorysami

W praktyce kosztorysanci posługują się kosztorysami wykonanymi wcześniej, które następnie wykorzystują do opracowania nowych kosztorysów. Jako typowe działania wyróżnimy: • włączenie kosztorysu składowego w całości do nowego kosztorysu, • sporządzenie kosztorysów dla różnych wariantów (opcja wychodząca naprzeciw znowelizowanej ustawie o zamówieniach publicznych), • połączenie kosztorysów opracowanych przez kosztorysantów różnych branż (ogólnobudowlanych, elektrycznych, instalacyjnych) lub dla poszczególnych modułów obiektu w jeden kosztorys.

Baza katalogów

Baza wraz z założeniami i opisami robót zawiera obecnie ponad 300 katalogów i jest standardowo dołączona do programu. Wiele z nich to katalogi branżowe – m.in. katalogi Telekomunikacji Polskiej S.A., Zakładów Remontowych Energetyki czy nowe wydania katalogów opracowane przez WACETOB, IRM, INSTAL, ORGBUD. Informacje o katalogach, ich roku wydania i wydawcy są dostępne podczas pracy z programem jak również w formie drukowanego raportu. Wprowadzane nowe katalogi są opracowywane i sukcesywnie udostępniane użytkownikom. Istnieje możliwość zawężenia bazy do wybranych katalogów oraz tworzenie własnych katalogów z możliwością wprowadzenia założeń, opisów robót, nakładów. Pełne informacje z katalogów – opisy robót, uwagi czy założenia ogólne i szczegółowe można uzyskać na ekranie, bez potrzeby sięgania po wydania książkowe. Wyszukiwanie informacji w katalogach odbywa się przez wpisanie jednego lub kilku słów i trwa zaledwie kilka sekund, po których na ekranie wyświetlane są wszystkie tablice zawierające wpisane przez użytkownika słowa. Użytkownicy programu ZUZIA mogą eksportować i importować posiadaną bazę katalogów pomiędzy sobą.

Cenniki

Hierarchia cenników umożliwia wybranie kilku poziomów cenowych dla kosztorysu z założeniem, że jeden z nich jest nadrzędny. Możliwość uzyskania różnych narzutów i cen nakładów w jednym kosztorysie. Nie ma ograniczeń co do wielkości kosztorysu czy ilości cenników (poziomów cenowych). ZUZIA pozwala na przeliczenie kosztorysu według różnych cenników. Możliwość nadawania dowolnej nazwy cennikom. Nazwa ta pojawia się na wydrukach i może być inna od nazwy dyskowej pliku. Import cenników do pozycji uproszczonych, import cenników robót, asortymentów i obiektów. Import cenników „Bistyp”, „Orgbud”, „Sekocenbud”, „Intercenbud”,

Kalkulacja ceny

W celu ułatwienia kalkulacji cen materiałów z kosztami zakupu , w przypadku stosowania cenników nie zawierających składnika koszty zakupu, można skorzystać z opcji „Kalkulacja ceny” Za jego pomocą można w sposób automatyczny określić cenę materiału z kosztami zakupu w przypadku stosowania cenników nie zawierających składnika koszty zakupu. Pozwala on w sposób automatyczny określić cenę materiału z kosztami zakupu.

Wyniki pracy w programie ZUZIA

Efekty pracy, czyli zestawienia środków czy struktura kosztów w kosztorysie mogą być w każdej chwili widoczne na ekranie. Użytkownik może w różnorodny sposób pokazywać potrzebne mu informacje na ekranie, określając sposoby sortowania, czy określonego filtrowania tabel. Praca z zestawieniami pozwala m.in. na wymianę nakładu na inny w całym kosztorysie, czy uzyskanie informacji o pozycjach zawierających wybrany nakład. Wykonany kosztorys można przenieść do programów harmonogramowania i planowania inwestycji.

Dodatkowe funkcje

Unikalnym narzędziem jest funkcja podpowiadająca najważniejsze informacje o pozycjach kosztorysowych np. o możliwości zastosowania mnożnika.

Szerokie możliwości w polach edycyjnych.

Automatyczne przenoszenie do każdego poziomu kosztorysu kodów CPV (Europejskiej Klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień) ze słownika.

Program ma możliwość: odejmowania kosztorysów, wariantowania kosztorysu, zamiany pozycji szczegółowej na uproszczoną i odwrotnie, wykonania kilku niezależnych kosztorysów opartych na jednej wycenie (kosztorysie), możliwość dodawania dowolnej ilości rozdziałów, grup, pozycji do kosztorysu, rozbudowana funkcja filtrowania zawartości kosztorysu według różnych kryteriów, określenie numeru specyfikacji technicznej przypisanego do poziomów kosztorysu.

Aktualizacja programu

ZUZIA dostarczana jest wraz ze specjalistycznym modułem pozwalającym użytkownikowi na połączenie się z internetowym serwerem i automatyczne pobranie stamtąd wszystkich nowości i zmian. Dodatkowo każda nowa wersja jest dostępna ze strony www.zuzia.com.pl W ramach opieki technicznej użytkownik ma możliwość pobrania bezpłatnie z Internetu wszystkich aktualizacji wychodzących przez 12 miesięcy od dnia zakupu (programu bądź później już samej opieki). Konsekwencją rozwoju oprogramowania jest wprowadzanie nowych wersji zawierających znaczące udoskonalenia. Dla użytkowników posiadających starsze wersje systemu, nowa wersja dostarczana jest w postaci tzw. upgrade’u. Upgrade dostarczany jest do klienta odpłatnie.

Administrowanie programem

System ZUZIA oferuje następujące możliwości administracyjne: Nadawanie różnych praw dostępu. Zakładanie różnych profilów użytkownika. Możliwość szyfrowania kosztorysów poprzez hasło.

Opieka techniczna (Obsługa Klienta)

ZUZIA Teleserwis – dla użytkowników udostępniamy bezpłatne telefoniczne porady w zakresie obsługi programu ZUZIA, udzielane przez naszych specjalistów pod numerem telefonu: 012 412 99 77, infolinia: 0801 011 468 (koszt jak za połączenie lokalne)

ZUZIA11 jest programem do kosztorysowania produkcji polskiej pracującym w systemach operacyjnych – MS Windows®: XP SP3 / Vista / Win7/ Win8
– System MS Windows® XP SP3 lub nowszy
– Karta graficzna 1024×768 (High Color) z zainstalowanymi sterownikami producenta, 512MB wbudowanej pamięci RAM
– Monitor panoramiczny
– Pamięć RAM 3GB
– Procesor Core2, 2,5GHz
– Pełna instalacja wymaga ok. 250 MB wolnego miejsca na dysku HDD
– Klawiatura 101/102 klawisze
– Mysz z kółkiem z zainstalowanymi sterownikami systemowymi MS Windows®

Strona główna » Program do kosztorysowania

linki :

Norma PRO  Norma STANDARD   Norma Expert   Zuzia 10   Programy kosztorysowe Sekocenbud

Projekt i wykonanie @ TiM